Toiminta

Yhdistyksen tavoitteena on järjestää pääkaupunkiseudulla asuville maahanmuuttajille apua koulutuksiin hakemiseksi ja ohjata maahanmuuttajia työnhaussa ja työharjoittelupaikkojen haussa. Lisäksi yhdistys järjestää koulutus- ja kulttuuritapahtumia.

Olen mukana 1.2-31.12.2021

Hankeen tavoitteet ovat lyhyesti seuraavat:

 • Osallistaa nuoret
 • Aktivoida nuoret
 • Kotouttaa erilaisten aktiiviteettien avulla, matalan kynnyksen toiminnalla sekä kulttuuritoimintoja järjestämällä
 • Tarjota nuorille mahdollisuus tarttua uusiin asioihin ja uskallus pyytää apua oman tilanteeseen tarvittaessa
 • Parantaa yhdistyksen toimintaa.

Mun kaveri -hanke 2018-2020

Hanke kannustaa maahanmuuttajanuoria ammatilliseen II asteen koulutukseen tai lukioon antamalla näille nuorille mahdollisuus nähdä miten muut maahanmuuttajanuoret ovat päässeet urissaan / opiskeluissaan eteenpäin; opintoihin tukea tarvitsevat nuoret voivat peilata omaa menestystään ja ”koulutuslähettiläät” voivat antaa toivoa nuoremmille opiskelukavereilleen.

Hankkeen avulla maahanmuuttajanuoret saavat vertaistukea omiltaan; mahdollisuus keskustella omalla äidinkielellä toisten, koulutuksessa hieman pidemmälle ehtineiden ja hyvin pärjäävien nuorten kanssa. Nämä ”koulutuslähettiläät” saavat vertaistukikoulutuksen pystyäkseen toimimaan niin mahdollisten koulupudokkaiden kuin heidän vanhempiensa kanssa ”koulutuslähettiläinä”.

Hanke antaa opettajille ja vanhemmille tilaa tulla kuulluksi; hankkeen tarkoituksena on antaa foorumi kaikille, jotta voidaan tukea riskiryhmässä olevia koulupudokkaita. Toisin sanoen tuetaan nuoria pysymään koulutuspolulla.

Hankeen avulla saadaan tietoa koulutuksen keskeyttämisen juurisyistä seuraavasti:

 • mikä opettajien mielestä hidastaa maahanmuuttajanuorten koulutusta/menestystä
 • mitkä syyt ovat koulunkäynnin keskeytysten takana
 • miten vanhemmat näkevät oman lapsen koulu-/opiskelumenestyksen
 • miten nuoria tulisi tukea / mitä vanhemmat ja opettajat toivovat tai näkevät, mitä olisi tehtävissä nuorten tukemisessa

Hankkeen puitteissa saadaan validia tietoa siitä, miten maahanmuuttajanuorten opiskelumenestystä tulisi edistää: 

 • puhutaan huonosta koulumenestyksestä, mutta ei ole tarkkaa dataa siitä mitä tämä oikeasti on
 • hankkeen puitteissa kerätään tietoa siitä, mitkä ovat ne konkreettiset asiat joihin tarvitsee puuttua
 • saadaan selville, onko kyseessä esim. kulttuuriin, kieleen, sosioekonomiseen statukseen tms. liittyvää (tieto siitä missä ongelma on, jotta voidaan tulevaisuudessa paneutua juuri siihen)
 • Koti-koulu-yhteistyön tukemiseksitoimii lukuvuonna 2019-21 maahanmuuttajat vanhempien vertaisryhmä koti-kouluyhteistyön tukemiseksi (Omniassa ). Käytämme vertaisryhmissä Väestöliiton monikulttuurisen työn kehittämää vertaisryhmämallia,
 • Pyrimme aktivoimaan maahanmuuttajia aktiivisiksi toimijoiksi, koska he ovat parhaita asiantuntijoita omissa asioissaan. Vertaisryhmä toimintaa olisi hyvä perustaa myös Espoon muille alueille

Kurssit

Tukiopetus

Tukiopetuk set järjestään koululaisille vuosittain: Tammi-Toukokuussa ja Elo-JoulukuuLa-Su klo: 16.00 – 20.000

Matematiikka

ja FysiikkaMatematiikka ja fysiikkatuki järjestään lukiolaisille joka viikko keskiviikko ja torstaina klo 16.00-20.0

Tukiopetus

Tukiopetuk set järjestään koululaisille vuosittain: Tammi-Toukokuussa ja Elo-JoulukuuLa-Su klo: 16.00 – 20.000

Suomen kielen kurssit

Yhdistys aikoo järjestää vuosittain kahden suomen kielen peruskurssin ja kahden jatkokurssin. Suomen kielen taito on ehkä tärkein yksittäinen tekijä maahanmuuttajan työllistymisessä.Maanantaina ja Torstaina, klo: 18-20
Lasten ja nuorten Englannin kielen kurssit pidetään Lauantaisin ja Sunnuntaisin (ryhmä1-3) klo 11.00 – 21.0

Työllisyyden edistäminen

Maahanmuuttajien, erityisesti somalitaustaisten, työllisyyden edistäminen on yhdistyksemme toimintojen on yhden päätavoitteita.
Työllistyminen on ehkä tärkein täysivaltaistumisen osa-alue.Olemme asettaneet tavoitteeksemme työllistää 18-55 vuotiaita maahanmuuttajia yhdistyksiin,sosiaalisiin yrityksiin ja avoimille työmarkkinoille. Työllisyyden edistämisen keinoina mm

 • Työllistymistä edistävä koulutustoiminta
 • Työllistymisen tukitoimet
 • Yhdistykseen työllistäminen

MPNY ry:ssä on ollut yhdistelmätuella työllistettyjä vuodesta 2015 asti. Työskentely yhdistyksessäantaa pitkään työttömänä olleille maahanmuuttajille arvokasta kokemusta työelämästä.Tukityöllistettyjen lisäksi on tarkoitus tarjota työharjoittelupaikkoja. Tarjoamme työmahdollisuuksiaihmisille, jotka ovat olleet työttömänä vähintään 24 kk. Tarjoamme nuoriso-ohjaajan, naistentoiminnan ohjaajan, opettajan ja aikuiskoulutuksen ohjaajan työtä

Nuorten toiminta ja tukeminen

Yhdistys järjestää joka vuosi monniyhteiskunnallisia, koulutuksia ja kotoutumisia:

 • Oman kulttuurin kurssit: Maahanmuuttajanuorten oman kulttuurin ja äidinkielen rakentaminen kurssi. Tämä kurssi on tarkoitettu somalinuorille, jotka ovat syntyneet Suomessa tai saapuneet maahan hyvin pieninä. Kurssin tavoitteena on, että nuoret oppivat omaa kulttuuriansa ja sen arvostusta.
 • Maahanmuuttajanuorten tukiopetus: Maahanmuuttajanuorten tukiopetuksen järjestäminen: matematiikan, fysiikan ja suomen kielen oppimisessa.
 • Nuorten koulutuksen yhdentyminen ja rasismin vastainen aktiviteetti: Olemme vakuuttuneita siitä, että Suomessa monikulttuurista ymmärrystä ja yhdentymistä pitäisi parantaa ja sen pitäisi olla molemminpuolista. Sen vuoksi täytyy järjestää aktiviteetteja entistä laajemmalle yleisölle ja osallistumista kulttuuri- ja rasismin vastaisiin urheilutapahtumiin lisätä.
 • Etsivätyö: Nuorten aktiivien joukko kiertää viiden päivänä viikossa arkisissapaikoissa, joissa lapset ja nuoret kokoontuvat, kuten Iso omenan kauppakeskuksessa,Selon kauppakeskuksessa Leppävaarassa, Kampin kauppakeskuksessa, Nuoriso-ohjaajatyrittävät seurustella nuorten kanssa ja kuulla vaaroista, joita he voivat kohdata näissäpaikoissa. Lopulta tarkoitus on auttaa nuoria ohjautumaan oikeaan paikkaan, jossa hevoivat turvallisesti viettää aikaansa ja saada sitä apua mitä he tarvitsevat, esimerkiksiEspoon kaupungin nuorisotalot, muut järjestöjen nuorisotalot ja mukana olevienyhdistyksen uuden monnitoimikeskus, joissa voidaan tarjota nuorille apua

Koulutuslähettiläät Roolimaallinen 2018

Koulutusten keskeiset aihealueet

 • Koulutuslähettiläät: konkreettien tuotosten ja arvioinnin kytkeminen ohjaamiseen
 • Koulujen tukemisesta: tutustuminen, työvälineiden parantaminen
 • Oman suunnitelman/materiaalin työstäminen
 • Valmiiden toteutusten ja oppimisaiheiden esittely ja käyttöönotto
 • Tietokoneen peruskäytön tehostaminen
 • Opetuskäyttöön sovellettaviin ohjelmiin ja sisältöihin tutustuminen

Tavoite

Koulutusohjelman tavoitteena on valmentaa koululähettiläät vertaiskoulutustaitojen osaajia, joilla on valmiudet kehittää opetussuunnitelman mukaista pedagogiikkaa ja yhteisöllistä toimintakulttuuria sekä rakentaa yhdessä koko työyhteisön kanssa oppivaa yhteisöä.

Tavoitteena on myös yhteisödynamiikan osaamisen syventäminen: yhteiset tavoitteet, rakenteet ja sosiaalinen vuorovaikutus.

 1. Tukea ja edistää oma ohjausta positiivista kotoutumista.
 2. Vahvistaa omaa roolia osaavana ja osallisena yhteiskunnan ja yhteisön jäsenenä. 
 3. Tukea muuttaneen valmiuksia hakea itsenäisesti tietoa ja järjestää toimintaa.
 4. Rohkaista verkostoitumiseen toisten saman kokeneiden kanssa, riippumatta etnisestä taustasta.
 5. Saada ja jakaa tietoa kotoutumisen mahdollisuuksista ja haasteista.